Kdo jsme a co je to SIMID ČR

Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR bylo založeno s cílem podporovat praxi, vzdělávání a výzkum v oblasti interpretace místního dědictví v České republice. Interpretace místního dědictví pomáhá návštěvníkům i místním obyvatelům vytvořit si hlubší vztah k významným místům, lidem, předmětům a událostem. Tímto způsobem lze zvyšovat povědomí veřejnosti o hodnotě místního dědictví a přispívat tak k jeho ochraně a udržitelnému rozvoji.

Na ustavující valné hromadě, která se uskutečnila v Brně (kavárně Academia) 22. září 2011 zakládající členové Tomáš Růžička, Laďa Ptáček a Zdenka Nosková schválili stanovy a zvolili výbor. Složení výboru: Zdenka Nosková (pokladník), Ladislav Ptáček (předseda), Tomáš Růžička (člen výboru).

První valná hromada se uskutečnila 24. listopadu 2011 v centru Jezírko v Brně Soběšicích. Sdružení mělo 5 členů. Zápis je ke stažení zde.

 

Druhá valná hromada proběhla 8. února 2013 v IS Stožec na Šumavě v rámci historicky 1. interpretačního výjezdu. Po ní sdružení registrovalo 15 členů. Zápis je ke stažení zde.

 

Třetí valná hromada byla součástí 2. interpretačního výjezdu do Vsetína a konala se 22. 11. 2013. Byli přijati 3 noví členové, takže celkový počet členů je 18. Zápis je ke stažení zde. V rámci valné hromady proběhly volby výkonného výboru, který dále pracoval v tomto složení: Laďa Ptáček (předseda), Tereza Hejtmánková (pokladník), Dalibor Kvita (člen výboru), Michal Skalka (člen výboru) a Tomáš Kažmierski (člen výboru).

 

Čtvrtá valná hromada se uskutečnila v rámci 3. interpretačního výjedu ve Slavonicích dne 15. 11. 2014. Vystoupil 1 člen a 1 člen byl přijat, počet členů je 18. Zápis je ke stažení zde. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku na svou funkci člena výboru rezignoval Tomáš Kažmierski, proběhly doplňovací volby a novou členkou výboru byla zvolena Kateřina Kočí.

 

Pátá valná hromada proběhla 16. 11. 2015 v rámci 4. interpretačního výjezdu, který hostil Kaprálův mlýn v Moravském krasu. Počet členů je 19. Zápis z valné hromady je ke stažení zde. V souvislosti s novým občanským zákoníkem byly valnou hromadou přijaty nové stanovy, které jsou ke stažení zde. Po valné hromadě, která do výkonného výboru zvolila Dalibora Kvitu, Michala Medka, Michala Skalku, Olgu Žampovou a Ladislava Ptáčka, zvolili členové předsedou SIMID Ladislava Ptáčka a hospodářkou Olgu Žampovou.